Indtryk - udtryk

Viden skal der til. Fyld selv på.

Vidensfestival i Diamanten

Lørdag den 21.01.12 var arrangeret af Ræson, Det Kgl. Bibliotek og Dansk Magisterforening.        

Det var en støttefest for Ræson, alle de medvirkende gjorde det gratis og det gav økonomi til tidsskriftet og den fyldte sal fik valuta for pengene. Det var et fyldigt og vedkommende program der blev serveret i hastigt tempo dagen igennem med en veloplagt vært Clemens Kjærsgaard i front. Mødet startede klokken 10 om formiddagen og sluttede ved samme tid om aftenen. Ræson:  http://raeson.dk/

Den antiakademiske tone er fremme i tiden, så festivalen var i sig selv en nødvendig manifestation af at viden er nødvendig og tiltrængt. Viden kan flytte holdninger, som det fromme ønske og forhåbning blev formuleret. Og viden var der i rigt mål og den blev fremført af mange forskellige personligheder.

Hvor er vi og hvor er vi på vej hen?

Emnet blev belyst af professor Uffe Østergaard der overraskende forklarede at verden er ved at vende tilbage til sin normale tilstand fra før 1500-tallet. Vi har haft en 4-500 års undtagelsestilstand hvor Europa har siddet på det hele, men den tid er forbi. Fra Italien flyttede magtforholdene til Nordamerika. Nu er der krise i EU og USA. Stilstand. Krisen vil rette sig. Et postunipolært samfund. Hvor ingen rigtig er på banen. Nu er Kina det rigeste land i verden. Det er ikke længere et tredjeverdensland. Det er Indien heller ikke. Der er flere rige i Indien end i Europa. Afkoloniseringen er forsvundet. Det er den store tektoniske udskilning.

Velfærdsforsker Gunnar Viby Mogensen, cand.polit. og dr.phil., forfatter til bl.a. “Det danske velfærdssamfunds historie” belyste og aflivede en del myter. Vi har ikke fået større ulighed, den er faldende kunne han konkludere . Vi har fået mere fritid og nedsat arbejdstid. Vi og svenskerne har rekord i lav ulighed. Da vi i tresserne sendte 250.000 kvinder ud på arbejdsmarkedet faldt ledigheden modsat forudsigelserne. De store reformer i samfundet har man taget initiativ til i arbejderbevægelsen. De borgerlige partier gik med på vognen, nogle gange stærkt modstræbende. Der var fx hård modstand i 1933 hvor vi fik socialreformen for at afskaffe fattigdommen, men socialdemokratiet tog initiativet og bar det igennem. Han sagde blandt andet at formueskævheden er blevet mindre i de sidste 40 år. Egentlig er det er fortræffeligt velfærdssamfund vi har udviklet. Problemet er blot at vi ikke længere har råd til det. Derfor må vi reformere vort samfund.

Business as usual is dead

Ovenstående citat stammer fra økonom Lord Nicholas Stern I 2009 og var brugt af Katherine Richardson professor, fhv. formand for Klimakommissionen i hendes oplæg om at den offentlige diskussion af klima forandringerne er kørt helt af sporet. Hun henviste til Climate Change i 1835 af Fournier - Greenhouse effect og 1896 Svante Arhenius - Fossil fuels. Hvad de dengang sagde, sker rent faktisk siger de data vi har i dag. Hun synes modsat den almindelige offentlige mening, at COP 15 i 2009 i København var en succes fordi World Leaders accept the Scientific evidence, som hun sagde. Til skeptikerne, de der ikke tror på klimaforandringerne, spørger hun dem om de heller ikke tror på tyngdekraften.

Lone Frank der senere kom på banen med sit journalistisk indlæg om genetikkens fremtidige betydning var inde på samme tankegang: Videnskab er ikke et værdisæt man kan vælge at være enig eller ikke enig i. Videnskaben er. Vi står overfor en af de store naturvidenskabelige revolutioner som vil ændre os. Biologien, genetikken, er lige så væsentlig som computerrevolutionen.

Big Bang & Higgs

Og på smukkeste og mest charmerende vis blev det delagtiggjort af indlæg fra Troels C. Petersen, Niels Bohr Instituttet og Cern projektet i hans indlæg: Big Bang - på jagt efter vores synlige univers. Hvor kommer vi fra og hvor ender det? Og han konstaterede at det hele startede for 13,75 mia. år siden og hans afslutning var at universet udvider sig for evigt. I et par mellemregninger forklarede han at universet består af 70 % energi og 30 % stof. Den mørke dark energy på 70 % forstår vi ikke, ved vi ikke noget om. I Cern forklarede han  om acceleratoren, at det er en slags tidsmaskine at skrue tiden tilbage i og til det hele startede ved Big Bang. At prøve at forstå de fysiske love som gjaldt lige der og undersøge om en Higgs partikel er der til forklaring af det uforklarlige begyndelsestidspunkt. Jagten på Higgs-partiklen, mørkt stof og de ultimative svar drejede f oredraget om og startede med en oversigt over vores nuværende verdensbillede, og hvordan de ting vi ikke forstår i det er motivationen for den forskning, som bliver lavet ved CERNs LHC accelerator. Partikelfysikerne arbejder med stoffernes opbygning i det tidlige univers. De er på jagt efter at opklare, hvad universets mindste bestanddele bestod af i de første millisekunder efter Big Bang for 14 milliarder år siden, og hvilke kræfter, der binder dem sammen.

De eksperimentelle forsknings-grupper arbejder med dét, der kaldes 'højenergifysik', og det skal tages meget bogstaveligt. Deres eksperimenter foregår ved CERN, det europæiske laboratorium for atomforskning ved Genève i Schweiz, hvor en 27 km lang underjordisk atomaccelerator opererer med så kolossalt høje energier, som herskede i sekunderne lige efter Big Bang. De høje energier er nødvendige for at opløse atomkernernes elementer til stoffernes allermindste bestanddele som kvarker, gluoner, leptoner osv. De danske højenergi fysik-grupper er med i flere internationale forskningsprojekter. - For at fortælle os almindelige hvad vi blandt andet har fået ud af CERN forklarede han, at det var dem der i sin  tid opfandt www og videregav det til alle. Link: http://www.nbi.ku.dk/sciencexplorer/foredrag/troels_petersen/video/

Hungersnøden på Afrikas Horn

I et stærkt indlæg med fremragende fotos af Jan Grarup fik vi indblik i hans arbejde og oplevelser og omkostningerne. Han viste billeder fra Mogadishu som skal blive til et billedshow og en bog hos New York Times. Katastrofens omfang er følgende: 8-10 mio. er berørt af hungersnøden i Afrikas Horn - 25.000 er illegalt kommet over bugten til Yemen via smuglere. Hvor de skal tage hen derfra er et stort spørgsmål, som Grarup rejste . Ligesom han pegede på fremtidsudsigterne om 20 år, hvor problemet er endnu større. Han bruger æstetikken i sine billeder, det er hans metode for at få folk til at se. Det er et hårdt liv at tage fra den ene slagmark til den anden erkendte han. Han lider af posttraumatisk stress som han tager piller imod. Han har været på kokain og alkohol og kørt et hårdt liv, men har det under behandling og nogenlunde styr på det sagde han. Hans billeder er afgørende og vigtige dokumentationer over verdens fortrædeligheder. Han vækker vores samvittighed og holder fokus på de mørke pletter på verdenskortet. I en nærmest besættelse af at dokumentere drager han verden rundt fra det ene brandpunkt efter det andet og indfanger en grum virkelighed til nutiden og eftertiden.                      Jan Grarup: http://jangrarup.photoshelter.com/index

Magtboblen

En anden dokumentarist, filmdokumentarmanden Christoffer Guldbrandsen talte om dokumentarisme, politik og "Magtboblen", om de demokratisk set usunde relationer politikere og journalister imellem. Han viste klip fra sine film bl.a. om Fogh Rasmussen, Ny Alliance m.fl. og han kommenterede og ristede i høj grad vor tidligere statsminister og fik et stort bifald for sit indlæg. Det blev et stærkt indlæg fordi han i den grad gik i flæsket på den mediemæssige magt og sammenspistheden. TV2s Michael Christiansen blev læst og påskrevet. Hans dokumentarisme er i den grad i fokus pt. og har været et vægtigt bidrag i de sidste ti års dokumentarisme og har betydelig indflydelse på den demokratiske debat om blandt andet vores krigsførelse i Irak og Afghanistan.
IMDB: http://www.imdb.com/name/nm1393759/

Platon fra grunden

Ivar Gjørup fortalte vittigt om det store arbejde med nyoversættelsen af hele Platons værk til dansk helt forfra fra grunden. Tredje bind er udkommet og resten er på vej. Det lykkedes ham at forklare principperne og betydningen af Platons virke nok en gang og at lyse de værste fejlfortolkninger ud. Gjørup er også EGELANds tegner. http://www.egoland.dk/  Platon: http://www.leksikon.org/art.php?n=3409

Historiske overgange

Suzanne Brøgger kom i gang med sit indlæg henimod slutningen af Vidensfestivalens afslutning. Vi er i historiske overgange bekræftede hun. Vi ved ikke hvad vi bliver, men hvad vi mister. Hastigheden og hjertebanken bemærkede hun. Og den megen svindel i vor tid. Vort hybris og overmod og nu nemesis. Hun bemærkede en oprørsbølge i 1500 byer, ikke blandt de fattigste, men blandt middelstanden der føler skuffelse over værdier og samfundsudsigter der blev stillet i udsigt ikke indfries. Et middelklasseoprør har hun ikke set før, sagde hun. Wall Street folk der solgte derivater er selv derivater - levende zombier. En hybris tid. I nullerne har medierne hjernevasket os med krige både i fortiden og nutiden. - Og alligevel sagde hun: Jeg overraskes hver dag, ligesom da jeg var barn.  Det nye at vi kommer ind i en anden tid, internettiden, hvor vi er simultan med alt. Hvad er det? Når noget brydes ned bryder noget andet jo frem, sagde hun. Hendes tabsfortælling om en bål i skoven blev til en erindring, hvor den blev til en slags økologisk niche. De gamle skal fortælle om stedet i skoven. Suzanne Brøgger ser menneskeheden som en stafet der videresender åndeligheden. Katastrofer skal ikke være identitetsskabende. Det skal vågenhed og nygerrigheden være.

Kvinfo: http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/242/ 

Epilog

En fuldstændig svimlende udgang efter en dag med stof til hele foråret. Der var indtryk og udtryk og noget at tænke over. [TF ref.]                    

Aurora: http://www.faberflugt.dk

Vimeo film: Lille mesterværk at nyde:
The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore http://vimeo.com/35404908Suzanne Brøgger i Diamanten

GeoPark Odsherred - en rundtur

KULTURHISTORIE

I vores istidslandskab i Odsherred finder vi en lang og spændende kulturhistorie med synlige seværdigheder. Fra stenalderens dysser over bronzealderens gravhøje til middelalderens borgruiner og slotte helt frem til den nyere tids nedlagte landsbyer, inddæmmede søer og fjorde, vidner om en svunden fortid og levende nutid med masser af menneskelig aktivitet. Fra ældre stenalder for ca. 9.500 - 3.900 år f.kr. er de bedst kendte oldtidsfund i Odsherred urokserne fra Vig og Prejlerup, og fra bronzealderen ca. 1.700 – 500 år f.Kr. kender vi den verdensberømte Solvogn fra Trundholm Mose, fundet i 1902.

NATUR

Istidslandskabet danner grundlag for den særegne og unikke natur i Odsherred, hvor vi i dag kan opleve en flora, fauna og biologisk mangfoldighed på de mange overdrev i bakkelandskabet, langs kysterne og på de mange strandenge. Store dele af bakkelandskabet omkring Bjergene er fredet og tilmed udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde netop på grund af de artsrige overdrev. Derfor bliver der også gjort en stor indsats for at bevare de sidste overdrev i Odsherred. Den bedste måde at pleje et overdrev er ved afgræsning med kvæg. På de fredede arealer ved Sanddobberne og på Korevlerne er der således blevet udsat skotsk Galloway kvæg til at holde landskabet åbent. De statsejede arealer er allerede blevet afgræssede i mange år, og nu kommer turen også til privatejede arealer.

Hvad en GeoPark er fortæller linket til denne artikel. Klik.

En af de mange dysser i Odsherreds smukke landskab.

Alice Faber 25.01.2012 10:00

Der var en meget spændende "Vidensfestival" i Diamanten i lørdags.
Se lidt om oplevelsen her. Festivalen gentages i 2013. VH Alice Faber

| Svar

Nyeste kommentarer

06.07 | 22:11

Kære Kirsten Saabye

Bestilling modtaget. Fremsendes med faktura og konto nr til betaling.
Tak for bestillingen.

Med venlig hilsen Tommy Flugt

06.07 | 16:44

Tak for svar. Jeg vil gerne bestille Aurora 2012 # 5. Er er en konto,jeg kan betale på?
Mvh. K. Saabye

05.07 | 10:12

Kære Kirsten Saabye

Tak for din henvendelse.
Det findes som lille trykt a 4 hæfte til 100 kr. plus forsendelse.

Med venlig hilsen Tommy Flugt.

05.07 | 08:33

Jeg er interesseret i AURORA 2012 # 5
Malerne Ellen Krause og Viggo Rørup, men lige netop til dette nummer mangler link. Findes det?
På forhånd tak.